Nekretnine

Kancelarija Advokata Marijane M. Radeke Simić uspešno pomaže i savetuje svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i svim drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nekretninama.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora, sačinjavanje i zaključivanje predugovora i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora, sačinjavanje i zaključivanje predugovora i ugovora o građenju;
  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora, sačinjavanje i zaključivanje predugovora i ugovora o zakupu nepokretnosti;
  • Sačinjavanje založnih izjava;
  • Provera dokumentacije prilikom prometa nepokretnosti;
  • Pružanje pomoći klijentima u vezi dobijanja dozvola za izgradnju i u drugim postupcima pred nadležnim organima koji su vezani za nepokretnosti;

Osim neposrednog pružanja usluga zainteresovanim fizičkim i pravnim licima (privredna društva, osiguravajuća društva i banke) spremni smo da sarađujemo i sa posredničkim agencijama i agencijama za nekretnine u domenu ove pravne oblasti.

Postupci sa nepokretnostima i imovinski sporovi

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa: upisom prava svojine, upisom nastalih promena, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke;
Zaštita dužnika pri hipotekarnim prodajama;
Sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja;
Zastupanje pravnih i fizičkih lica u imovinskim sporovima pred sudovima i drugim državnim organima, što predstavlja užu delatnost kancelarije.

U vezi navedenih usluga postoje brojne preporuke zadovoljnih klijenata. Važimo za uspešnu advokatsku kancelariju na polju imovinskog prava, pre svega zbog toga što smo na zadovoljstvo naših klijenata uspeli da rešimo veliki broj imovinskih sporova i na taj način smo stvorili bogat izvor sopstvene pravne prakse u ovoj oblasti.