Porodično pravo

Usluge koje pružamo iz oblasti porodičnog prava su:

 • Sačinjavanje bračnih ugovora;
 • Sačinjavanje ugovora o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom;
 • Sačinjavanje sporazuma za razvod braka;
 • Zastupanje stranaka pred sudovima u postupcima za:
  • razvod braka;
  • poništaj braka;
  • vršenje roditeljskog prava;
  • lišenje roditeljskog prava;
  • deobu bračne imovine;
  • zakonsko izdržavanje;
  • utvrđivanje materinstva i očinstva;
  • nasilje u porodici.

Rad u domenu porodičnog prava je jedno od osnovnih obeležja naše advokatske kancelarije, oblast u kojoj smo postali poznati i priznati kao renomirana i uspešna advokatska kancelarija.